Nyhet

Krisetiltak for norske bedrifter – støtteordninger fra Innovasjon Norge

  • Dato: 17.01.2022

  • Dato: 17.01.2022
Patent 1
Protector ea portretter 1729

Krisetiltak for norske bedrifter – støtteordninger fra Innovasjon Norge

Myndighetene har vedtatt en rekke tiltak for å hjelpe næringslivet gjennom den pågående krisen. Et av de siste tiltakene, er å gi støtte til å gjennomføre forprosjekter i forkant av et innovasjonsprosjekt. Se mer om kriterier og søknadskjema på Innovasjon Norge sine sider: https://www.innovasjonnorge.no/forprosjekt

Vi i Protector kan bistå dere i arbeidet med immaterielle rettigheter, bla med å utføre undersøkelser el. i en tidlig fase av prosjektet.

Formålet med forprosjektet er å gi svar på vesentlige spørsmål knyttet til tekniske, organisatoriske og markedsmessige forhold før eventuell oppstart av et hovedprosjekt. Som hovedregel forventer Innovasjon Norge at bedriften finansierer denne fasen selv, men nå er det åpnet for at bedrifter kan få inntil 500.000 kroner til forprosjekt.

Et av kriteriene for å få støtte, er en plan for håndtering av immaterielle rettigheter.

Hva som er lurt å tenke på når det gjelder immaterielle rettigheter, avhenger i stor grad av prosjektet. Nedenfor er vist til to eksempler som kan være fornuftig å tenke på under et forprosjekt.

  • Forundersøkelse er en rask undersøkelse for å gi en pekepinn på hva som er kjent teknikk på området. Dette kan være spesielt nyttig tidlig i prosessen for å sjekke ut om det er andre som har hatt samme eller lignende ide før det er brukt mye kostnader på utviklingen.
  • Freedom to operate er en grundig undersøkelse av hvilket handlingsrom du har for løsningen din. Selv om du ikke har intensjon om å søke patent kan du gjøre inngrep i en allerede eksisterende immateriell rettighet. Det er i Norge en stor vekst i antall gyldige patenter og det er av stor betydning at det avdekkes om utviklingsprosjektet griper inn i andres rettigheter.

Lignende undersøkelser kan være aktuelle for design og varmemerkebeskyttelse.

Ta gjerne kontakt med oss i Protector for å høre nærmere hva vi hjelpe dere med.

Vi har lang erfaring med alle typer bedrifter fra enkeltpersoner til store internasjonale selskaper og kan skreddersy løsninger som er tilpasset din situasjon.