Fag

Hvordan bruke lisensiering som en del av IP-strategien

 • Dato: 01.06.2022

Lisensiering er en mulighet for å skape verdier fra IP-rettigheter. En IP-lisensavtale er en kontraktsordning mellom eier av IP (lisensgiver) og en tredjepart (lisensinnehaver). Lisensgiveren gir lisensinnehaveren tillatelse til å gjøre avgrenset og avtalefestet bruk av lisensgivers IP.

 • Dato: 01.06.2022
Protector IP Illustrasjon 6
Illustrasjon: Magnus Lunde Engen
Shutterstock 406614256

Grunner til å velge lisensiering av IP-rettighetene dine

 • Du ønsker å gå inn i et marked i et annet land, der det kan være mer hensiktsmessig å lisensiere til en lokal lisensinnehaver enn å bygge opp noe selv

 • Du har ikke tilstrekkelig produksjonskapasitet selv

 • Du har ikke den kompetansen som kreves for å utnytte IP-rettighetene effektivt

 • Du har ikke den finansielle ryggraden som skal til

 • Du har ikke et godt nok distribusjonsnettverk

 • Du ønsker å generere inntekter via lisensavtaler

 • Du kan bruke krysslisensiering for å håndtere eller unngå en potensiell konflikt og/eller redusere størrelsen på krav som blir fremsatt i forbindelse med håndhevelse av IP-rettigheter

Patenter, varemerker, opphavsrett, designregistreringer og forretningshemmeligheter kan alle lisensieres.

Viktig å inngå en tydelig lisensavtale

Jo bedre lisensavtalen er skrevet, jo mindre er sannsynligheten for at det oppstår konflikter rundt denne i etterkant. Som et minimum bør du bruke følgende grunnleggende prinsipper:

 • Lisensavtalen må være skriftlig og signert av begge parter

 • Hva som blir lisensiert må defineres spesifikt. De aktuelle IP-rettighetene må spesifiseres tydelig, samt hvem som har ansvaret for å opprettholde og forsvare disse

 • Beskriv hva som er tillatt. Spesifiser hva lisensinnehaveren har lov til å gjøre

 • Definer det lisensierte territoriet. En bør spesifisere det geografiske området lisensinnehaveren kan utnytte de lisensierte rettighetene i

 • Spesifiser bruksområdet. Begrens den bestemte bransjen eller produktet som lisensinnehaveren kan utnytte den lisensierte retten til

 • Angi eksklusivitetsnivået. En bør fastsette om lisensinnehaveren har:
  • Enerett: Ingen andre kan utnytte de lisensierte rettighetene, inkludert lisensgiveren

  • Eksklusiv lisens: Lisensinnehaveren er den eneste lisensinnehaveren utenom eieren

  • Ikke-eksklusiv lisens: Lisensgiveren står fritt til å gi tilsvarende lisens til andre

 • Bestem lisensperioden. Spesifiser varigheten på lisensen og rammen for eventuelle fornyelser

 • Definere oppsigelsesrettigheter. Bestem hvilke omstendigheter som vil gjøre det mulig for en part å si opp lisensavtalen, inkludert oppsigelsesperioder

En lisensavtale kan gi ulike vilkår for registrerte og ikke-registrerte rettigheter. For eksempel kan en avtale om kunnskapsoverføring løpe videre selv om patentet er utløpt. Konkurranselovgivning kan også gi mulighet for videre lisensiering etter at patentrettigheter eller designrettigheter er utløpt.

Vi hjelper deg gjerne

Artikkelen er et utdrag fra boken vår «IP-Strategi – En guide for små og mellomstore virksomheter» - skrevet av Petter Westnes.

Om du er nysgjerrig på å vite mer eller har noe du ønsker å diskutere, får du en gratis rådgivningstime. Det kan skje enten via Teams eller i et fysisk møte.

Om du vil ha boken, sender vi den kostnadsfritt.

Fyll ut kontaktskjema under og du hører raskt fra oss.

Ønsker du boken huker du av for bok og fyller inn adresse, postnummer og poststed.