Fag

Holde hemmelig eller søke patent?

 • Dato: 29.09.2021

I noen tilfeller er patenter og forretningshemmeligheter gjensidig utelukkende siden førstnevnte krever offentliggjøring og sistnevnte krever hemmelighold. I de tidlige stadiene, inntil et patent er søkt, er det imidlertid helt avgjørende å holde informasjonen konfidensiell. Patenter og forretningshemmeligheter kan også kombineres i en hybrid eller blandet strategi.

 • Dato: 29.09.2021
Protector IP Illustrasjon 4
Illustrasjon: Magnus Lunde Engen
IP Strategi Petter Westnes Protector IP

Når en vurderer om det er mest hensiktsmessig å søke om patentbeskyttelse eller stole på hemmeligholdelse, er det viktig å ta hensyn til følgende:

Oppfinnelsens art

 • Om oppfinnelsen kan patenteres:
  Beskyttelse av konfidensiell informasjon/forretningshemmeligheter har et mye bredere omfang. Dette skyldes at de typer informasjon eller ideer som er beskyttet, er mer omfattende enn patenter, som har terskelkrav for patenterbarhet.

  Ulike jurisdiksjoner/land kan ha forskjellig mulighet for patentbeskyttelse, som for eksempel for programvare, forretningsmetoder og visse oppfinnelser innen bioteknologi. I slike tilfeller kan en foretrekke å ikke søke om patent fordi dette vil avsløre detaljopplysninger om produktet. Dermed unngår du at konkurrenter kan ta i bruk din oppfinnelse hvis du ikke skulle få patent.
 • Hvorvidt oppfinnelsen kan patenteres:
  Beskyttelse av konfidensielle informasjon/forretningshemmeligheter forhindrer ikke at andre på egenhånd utvikler samme løsning eller finner fram til den ved hjelp av såkalt «reversed engineering». I verste fall kan konkurrenten din søke patent på løsningen og legge begrensinger på hvor du kan selge produktet ditt.

  Hvis oppfinnelsen din enkelt kan “omvendt konstrueres” eller utvikles uavhengig, kan det beste være å søke om patent, siden bare et patent vil beskytte deg mot disse handlingene fra konkurrentene.

 • Livssyklusen til produktet:
  Hvis et produkt har kort levetid, kan konfidensiell informasjon/forretningshemmelighetsbeskyttelse være et bedre alternativ. Her kan du dra nytte av en forbenyttelsesrett i stedet for å bruke tid og penger på å søke patenter.

Mulighet for beskyttelse

 • Hvordan oppnå beskyttelse utover et patents levetid?
  Et patent gir bare beskyttelse i en begrenset tidsperiode, i det fleste tilfeller inntil 20 år fra søknadsdatoen. Konfidensiell informasjon/forretningshemmeligheter kan imidlertid vare på ubestemt tid, så lenge informasjonen forblir hemmelig.
 • Er det mulig å opprettholde hemmeligholdet av oppfinnelsen?
  Å opprettholde noe som en hemmelighet er vanskelig. Det gjelder spesielt der en bedrift vokser raskt eller krever at mange mennesker kjenner hemmeligheten for at produksjon skal være effektiv. I slike tilfeller kan begrensningene som hemmeligholdet fører til, samt de tilhørende kostnadene, gjøre at patentering er en mer effektiv strategi.

Finansielle kostnader og vedlikehold

 • Kostnadene ved å skaffe til veie, samt vedlikeholde patent i mange jurisdiksjoner:
  Patenter er kostbare å sikre. Både utarbeidelse, innlevering og vedlikehold koster penger. Disse kostnadene kan øke betydelig etter hvert som virksomheten blir mer global. Det skjer fordi patenter må innleveres og opprettholdes i flere jurisdiksjoner for å gi tilstrekkelig geografisk beskyttelse.

  I motsetning til dette, er det som regel mer kostnadseffektivt å beskytte seg gjennom konfidensiell informasjon/forretningshemmeligheter. En må da vanligvis se bort fra kostnadene omkring tiltak for hemmelighold av oppfinnelsen.

 • Kostnader og risiko ved å håndheve et patent
  Selv om du har økonomiske ressurser til å søke om og håndheve et patent, er en patentbeskyttelse ikke alltid hensiktsmessig. Det kan være svært kostbart å saksøke noen for patentinngrep. Du må dermed vurdere om du har råd til å saksøke en krenker. Det kan godt være at en konkurrent, som kjenner ressursbegrensningene dine, bruker den patenterte oppfinnelsen kommersielt og tar den kalkulerte risikoen på at du ikke saksøker. Da kan det være et bedre alternativ å stole på konfidensiell informasjon/forretningshemmelighetsbeskyttelse. Det forutsetter at du kan opprettholde hemmeligholdet.

 • Finansieringsstrategier rundt oppfinnelsen din:
  Ofte er risikokapitalister, engleinvestorer og andre kilder til virksomhetsfinansiering mest interessert i selskaper som har patenter. Sikring av patent kan derfor være det beste alternativet, uavhengig av om konfidensiell informasjon/forretningshemmeligheter gir deg like store eller større fordeler.

Artikkelen er et utdrag fra boken vår "IP-Strategi - En guide for små og mellomstore virksomheter" skrevet av Petter Westnes. Vil du lese mer kan du bestille et gratis eksemplar av boken her.