Fag

Har du en idé og lurer på om du skal søke patent?

  • Dato: 11.02.2021

Eller vil du sjekke ut hvilke rettigheter konkurrentene dine har? I begge tilfeller kan det være lurt å sjekke ut hva som finnes av eksisterende løsninger.

  • Dato: 11.02.2021
Beskytte patent
Patent 1

Det finnes en rekke patentdatabaser som inneholder en stor mengde publiserte patentskrifter, både patentsøknader og meddelte patenter.

Et eksempel på en gratis database for patentpublikasjoner er

https://worldwide.espacenet.com/

Denne gir en oversikt over mer enn 120 millioner patent dokumenter fra hele verden.

Patentstyret har også sin egen database over norske søknader:

https://search.patentstyret.no/advanced

Du kan selv søke etter patentpublikasjoner for å få en oversikt over hva som finnes.

Et søk med de riktige søkeordene vil kunne gi en god indikasjon over det tekniske området, samt også gi en oversikt over rettigheter som er gyldige.

Patentsøknader blir publisert etter 18. mnd etter inngivelsesdag. Patentsøknader som er innlevert for mindre enn 18. mnd siden vil derfor ikke komme opp i et slikt søk.

Protector bistår mange av Norges største og mest innovative virksomheter og miljøer i å optimalisere deres utnyttelse av immaterielle verdier i kommersiell virksomhet.

Ta gjerne kontakt med oss

Fyll ut kontaktinformasjon og bli kontaktet av en av våre rådgivere.