Aktuelt

BREXIT - konsekvenser for dine IP-rettigheter i Storbritannia

  • Dato: 04.12.2020

Når Brexit inntrer midnatt 31. desember forlater også Storbritannia EUs registreringssystem for design og varemerker (EUIPO). Vår egen Thomas Hvammen Nicholson, advokat og Brexit-ekspert med britisk bakgrunn, forklarer hvilke implikasjoner dette har for norske foretak med registrerte rettigheter i EU:

  • Dato: 04.12.2020
Brexit9
Protector EA portretter 0924

Registrerte EU-varemerker og -design vil automatisk klones i det britiske registeret som selvstendige, nasjonalt rettigheter. Dette gjelder også internasjonale registreringer hvor EU er utpekt.

For varemerker og designrettigheter som er på søknadsstadiet får søker frist til 30. september 2021 med å videreføre rettigheten sin til Storbritannia. Hvis EU-søknaden ikke aktivt videreføres, vil den ikke lenger omfatte Storbritannia.

For bruksplikt av varemerker medfører Brexit at bruk i Storbritannia etter 31. desember 2020 ikke omfatter bruk i EU, og omvendt at bruk i EU etter 31. desember 2020 ikke omfatter Storbritannia.

Om dere lurer på noe vedrørende Brexit og IP-rettigheter er det bare å ta kontakt med meg eller en av våre andre dyktige rådgivere.

Thomas