Varemerke

Varemerke

Et varemerke er et kjennetegn som identifiserer og skiller dine varer eller tjenester fra tilsvarende varer og tjenester fra andre. Et varemerke er vanligvis et ord, en logo eller en kombinasjon av disse, men kan også være et slagord, utseendet på en vare, en lukt eller en lyd.

Strategisk og kommersiell betydning

Et registrert varemerke gir innehaveren enerett til å benytte varemerket kommersielt. Innehaveren kan nekte andre å benytte dette merket eller merker som er til forveksling like, i næringsøyemed.

Et registrert varemerke er et viktig strategisk virkemiddel for markedstilgang og som rettslig dokumentasjon ved reaksjon mot inngrep i eneretten. Registreringsbeviset identifiserer din enerett og er derfor et sentralt dokument i transaksjoner som salg, fusjoner, fisjoner, oppkjøp, lisensiering og finansiering.

Vi bistår med:

 • Utvikling av nye varemerker
 • Registrerbarhetsvurderinger
 • Forundersøkelser
 • Utarbeidelse av varefortegnelse for riktig beskyttelsesomfang
 • Utarbeidelse og saksbehandling av varemerkesøknader overfor norske og utenlandske varemerkemyndigheter
 • Overvåking og varsling av frister
 • Overvåking av varemerker, firmanavn og domener
 • Rådgivning og juridisk bistand ved endringer, overdragelser, lisensiering og konfliktløsning
 • Rådgivning i forbindelse med tilbakehold av piratkopier.
 • Overvåking av import/eksport av varer som krenker annens immaterielle rettigheter.
 • Prosessoppdrag
 • Kurs og foredrag