Patent

Patent

Protector erfarer at utviklingen av et nytt produkt - fra idéfase og frem til kommersialisering -ofte er en lang og omfattende prosess. En patentsøknad er avgjørende for å sikre investeringen og hindre at andre kopierer oppfinnelsen og introduserer et tilsvarende produkt på markedet.

Selv i tilfeller hvor søknaden ikke resulterer i patent, kan det faktum at en patentsøknad foreligger, med uvisst utfall og beskyttelsesomfang, være nok til å sikre mange års forsprang. Patenter er særlig viktig for sikring av ny teknologi som er lett å kopiere, men kostbare å utvikle.

Patenter har stor strategisk og kommersiell betydning.

Patentsøknader og særlig meddelte patenter, er viktige eiendeler og strategiske virkemidler for kapitaltilgang, forhandlinger og markedstilgang. Et patent dokumenterer din enerett og er en sentral rettslig dokumentasjon mot inngrep. Patenter er ofte viktig ved transaksjoner slik som teknologioverføring, salg, fusjoner, fisjoner, oppkjøp, lisensiering og finansiering.

I nært samarbeid med våre kunder, og under nødvendig konfidensialitet, bistår vi med alle tjenester relatert til patenter, deriblant:

  • Vurdering av patenterbarhet
  • Forundersøkelse og vurdering av hva som er kjent teknikk på det aktuelle feltet
  • Vurdering av kommersielt handlingsrom - "Freedom To Operate"
  • Utarbeidelse av patentsøknader for innlevering i Norge, EPO og internasjonalt
  • Bistand ved saksbehandling i Norge og EPO, og internasjonalt for øvrig i samarbeid med vårt globale kontaktnett
  • Protester (innvendinger og innsigelser) mot andres rettigheter
  • Håndhevelse av rettigheter i mulige og reelle konfliktsituasjoner
  • Administrering av patentporteføljer, inkludert fristhåndtering nasjonalt og internasjonalt
  • Strategisk rådgivning på alle plan og nivåer
  • Gjennomgang og vurdering av immaterielle rettigheter ved emisjoner, salg og kjøp - "IP Due Diligence"