IP Management

IP Management

IP Management er den løpende forvaltning av patent-, varemerke- og designrettigheter, og er avgjørende for god utnyttelse og håndheving av disse.

Vi bistår med:

 • Periodisk gjennomgang av IP-porteføljer
 • Utvikling og implementering av IP-strategier
 • Strategiske vurderinger for utnyttelse av IP-porteføljer
 • Interne rutiner og manualer for IPR-håndtering ("best practice")
 • Lisensiering
 • Overdragelser
 • Avansert dataverktøy, herunder mulighet for klienttilgang til egne opplysninger via web
 • Overvåking med varsling av mulige inngrep
 • Konkurrentovervåking og analyser
 • Fristoppfølging
 • Fornyelser
 • Årsavgiftsbetalinger for patent