IP Due Diligence

IP Due Diligence

En IP Due Diligence er en gjennomgang og vurdering av et foretaks samlede immaterielle verdier (Intellectual Property)

Protector har lang erfaring med å gi våre klienter råd i forbindelse med fusjoner, fisjoner og oppkjøp av virksomheter. I løpet av de siste årene har vi utført en rekke IP Due Diligence-oppdrag for flere av Norges største bedrifter.

Omfanget av oppdraget kan skreddersys etter oppdragsgivers ønske og en IP Due Diligence fra oss blir ofte utført som en del av en total Due Diligence.

Vi bistår med:

  • Kartlegging av virksomheters totale immaterielle verdier 
  • Vurdering av beskyttelsesmuligheter for virksomheters tekniske frembringelser, varemerker og design
  • Vurdering av allerede registrerte rettigheters styrke/beskyttelsesomfang og geografisk beskyttelsesområde
  • Endring og utvidelse av eksisterende rettigheter