Freedom to Operate

Freedom to Operate

Det er viktig å sikre at man har handlefrihet overfor andres IP-rettigheter, ofte kalt "Freedom to Operate" (FTO) før man legger for store investeringer i utvikling av et nytt produkt og/eller tjeneste.

Det stadig økende antallet patenter og varemerker, både i Norge og i andre markeder gjør det stadig viktigere å styre unna potensielle konflikter, eller å forberede seg på trusler om rettslige tiltak fra andre aktører, samt å redusere faren for å bli møtt av erstatningskrav.

Ved en FTO-analyse foretar vi søk etter aktuelle IP-rettigheter i de land som er aktuelle, og analyserer disse opp mot det produkt eller tjeneste som oppdragsgiver ønsker å få undersøkt. Det kan være betydelig rimeligere på et tidlig stadium å få stoppet prosjekter, eller få staket ut en ny kurs for prosjektene, enn å bli stoppet av konkurrenter i retten.

En slik analyse kan gjøres før et utviklingsprosjekt settes i gang, underveis i et slikt prosjekt og/eller før et produkt eller tjeneste lanseres. Ved at man tar hensyn til en slik analyse reduseres faren for at man vil bli møtt med rettslige skritt, eller trusler om slike, betydelig. I tillegg vil man stille bedre forberedt til å forsvare seg mot slike trusler / rettslige skritt, om disse skulle komme.