Domener

Domener

Protector har bred erfaring innenfor alle aspekter vedrørende domenenavn, herunder konfliktsituasjoner, administrering, kjøp/salg og sletting av domenenavn i Norge og utlandet. I samarbeid med Patrafee AB tilbyr vi også registrering av domenenavn i alle toppdomener, generiske domener og landspesifikke domener.

Vi bistår med:

  • Juridisk bistand i forbindelse med registrering, overdragelse og sletting av domenenavn, samt i konfliktsituasjoner vedrørende ulovlig/illojal registrering og bruk av domenenavn.
  • Rådgivning i valg av domenenavn og om forholdet mellom domenenavn, varemerke og firma
  • Registrering
  • Forundersøkelser og informasjon om hvorvidt et aktuelt varemerke / foretaksnavn er tilgjengelig som domene
  • Overvåkning