Design

Design

Hele eller deler av et produkts utseende og/eller form, kan beskyttes ved designregistrering. Designregistrering gir enerett til å fremstille, selge og bruke det beskyttede design i kommersiell sammenheng.

Designregistrering er et viktig virkemiddel for å hindre andre i å utnytte din design uten tillatelse.

Vi bistår med:

  • Vurdering av registrerbarhet
  • Forundersøkelser for å avdekke registrerte design
  • Utarbeidelse av tegninger/avbildninger
  • Utarbeidelse og saksbehandling av designsøknader overfor norske og utenlandske designmyndigheter
  • Overvåking og varsling av frister
  • Rådgivning i forbindelse med tilbakehold av piratkopier.
  • Overvåking av import/eksport av varer som krenker annens immaterielle rettigheter.