Rådgivere

Tom Tysbo

Tom Tysbo

Partner, advokat

Mobil: +47 958 07 979
E-post direkte: tt@protector.eu

Tom Tysbo er advokat og arbeider hovedsakelig med juridisk og strategisk rådgivning for norske og utenlandske foretak knyttet til utvikling, etablering, forvaltning og håndheving av deres immaterielle rettigheter.

Med bakgrunn i hans lange erfaring med varemerke- og designjuss blir Tom jevnlig benyttet som rådgiver ved utvikling av nye varemerker i form av navn og visuelle identiteter. Han har lang erfaring med konflikthåndtering og har ført en rekke sivile saker for domstolene.

Tom har et omfattende og nært samarbeid med ledende kreative miljøer innen navneutvikling, design og markedskommunikasjon, og er fast rådgiver innen varemerke- og designspørsmål for en rekke av Norges største foretak. Han bistår også med bedriftsintern opplæring av IPR-ansvarlige.

Som et verktøy i navneutviklingsprosesser har han utviklet en elektronisk navnegenerator www.trademarkfactory.no, og han har utgitt publikasjonen "Fra ™ til ® Om beskyttelse og forvaltning av varemerker", en innføring i varemerkerettslig beskyttelse.

Utdanning

Cand. Jur. Universitetet i Oslo (1982)
Spesialfag: Opphavsrett og kjennetegnsrett.

Arbeidserfaring

Advokat og partner i Protector IP AS (2005- )
Advokat i Onsagers AS (1998-2005)
Advokat i Bryns Patentkontor AS (1996-1998)
Partner i advokatfirmaet Tysbo & Sand ANS (1989-1996)
Advokatfullmektig i advokatfirmaet Skjerve-Nielssen (1985-1989)
Politifullmektig Haugesund politimesterembede (1985)
Juridisk konsulent /kontorsjef i Konkurransetilsynet (1984-1985)
Juridisk konsulent i Styret for det industrielle rettsvern (Patentstyret) (1983-1984)

Medlemsskap og verv

MNA - Den norske advokatforening
NPF - Norske Patentingeniører Forening
NIR - Norsk Forening for Immaterielt Rettsvern
AIPPI - International Association for Protection of Intellectual Property
PTMG - Pharmaceutical Trademarks Group
INTA - International Trade Mark Association
FICPI - Fédération Internationale de Conseils en Propriété Industrielle
NACG - Norwegian Anti Counterfeit Group
MARQUES - The Association of European Trade Mark Owners