Rådgivere

Morten Balle

Morten Balle

Daglig leder, Partner, European Patent Attorney

Mobil: +47 450 24 034
E-post direkte: mb@protector.eu

Morten Balle er cand. real. i biokjemi fra Universitetet i Oslo. Øvrige fag er kjemi, matematikk og biologi.

Han har over 25 års erfaring som IP-rådgiver, og har utarbeidet flere hundre patentsøknader på ulike tekniske områder, slik som medisinsk teknologi, utstyr for offshorefartøyer, utstyr for industriell håndtering av matvarer, prosesskjemi, prosessutstyr, biokjemi / "life science", samt teknologi for CO2-fangst.

Morten har utført en rekke freedom-to-operate vurderinger (FTO) hvor kundens handlingsrom er vurdert i forhold til konkurrenters patenter. Han foretar inngrepsvurderinger og bistår kunder under konflikter og rettssaker.

Andre sentrale oppgaver Morten arbeider med er rådgivning om patentstrategi, vurdering av patenterbarhet, søknadsstrategi, samt evaluering av og rådgivning i konkrete og aktuelle konfliktsituasjoner som omhandler IPR/patent.

Morten er svært engasjert i faglig relatert foreningsarbeid. Han har vært styremedlem i Norske Patentingeniørers Forening og er past president i Lisencing Executive Society (LES) Scandinavia, et arbeid som gir et stort internasjonalt nettverk og faglig oppdatering.

Utdanning

Cand. Real., Universitetet i Oslo (1981)

Arbeidserfaring

Managing partner i Protector IP AS (2016-)
Partner og IPR-rådgiver i Protector IP AS (1999-2016)
Patetnrådgiver i Bryns Patentkontor AS (1991-1998)
Studieleder i Norske Sivilingeniørers Forening (1985-1991)
Lektor på Li Ungdomsskole, Nittedal (1982-1985)

Diverse

Morten har holdt diverse foredrag om industrielt rettsvern, i hovedsak om patent. Var med i arrangementskomitéen for LES International Conference 2003. Medlem i arrangementskomitéen for Nordisk patentkongress i 2005. Var leder for arrangmentskomiteen for LES Scandinavian Annual Conference i Oslo i 2011.

Morten håndterer i første rekke patentsøknader innen kjemi og biokjemi, i tillegg til enkelte søknader innen det mekaniske feltet. Han har også erfaring med søknader om planteforedlerrett.

Medlemsskap og verv

NPF - Norske Patentingeniørers Forening
FICPI - Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle
AIPPI - International Association for Protection of Intellectual Property
NIR- Norsk Forening for Industrielt Rettsvern
LES Scandinavia - Licensing Executive Society (President, 2010-2012)
TEKNA - Teknisk Naturvitenskaplig forening
EPI - European Patent Institute