Rådgivere

Dag Thrane

Dag Thrane

Partner, European Patent Attorney

Mobil: +47 958 05 990
E-post direkte: dt@protector.eu

Dag er Cand. Scient i fysikk fra Universitetet i Oslo. Øvrige fag er måleteknikk, optikk og numeriske metoder.

Han har i løpet av sine mer enn 20 år i patentbransjen jobbet 5 år som saksbehandler i Patentstyret og de resterende som rådgiver for forskningsmiljøer og privat næringsliv. I løpet av den tiden har han utarbeidet flere hundre patentsøknader på ulike tekniske områder, slik som flerfasemålinger, optisk sensorteknologi, elektronikk, silisiumteknologi og programvare. Dag har også bred erfaring med rådgivning i konflikter og rettighetsanalyser.

Han er engasjert i internasjonalt arbeid og representerer for tiden Norge i styret i EPI, organisasjonen for europeiske patentfullmektiger. I tillegg holder han seg oppdatert innenfor det tekniske fagmiljøet via optikkgruppen i Norsk Fysisk Selskap.

Dag er dessuten er en erfaren amatørfotograf og har holdt kurs og deltatt på utstillinger. Kjennskapen til både de praktiske og tekniske sidene ved fotografi kommer ofte til anvendelse i patentsaker knyttet til optiske målinger og bildebehandling.

Utdanning

Cand. Scient. fysikk/måleteknikk, Universitetet i Oslo/Universitetsstudiene på Kjeller (UNIK) (1988)
Tilleggskurs i Ikkelineær optikk og Laserfysikk ved UNIK.

Arbeidserfaring

Partner og IP-rådgiver i Protector IP AS (2004- )
Patentrådgiver i Protector IP AS (2001- 2004)
Patentrådgiver i ABC-Patent AS (1994-2001)
5 måneders engasjement i Statoils Patentavdeling med permisjon fra Patentstyret (1993-1994)
Saksbehandler i Patentstyret med saker innen måleteknikk/optikk (1989-1994)

Medlemsskap og verv

NPF - Norske Patentingeniører Forening
NIR - Norsk Forening for Immaterielt Rettsvern
Norsk Fysisk Selskap (Optikkgruppen)
FICPI - Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle
AIPPI - International Association for Protection of Intellectual Property
EPI - European Patent Institute (Norsk delegat)