Rådgivere

Arild Tofting

Arild Tofting

Partner, European Patent Attorney

Mobil: +47 971 16 357
E-post direkte: at@protector.eu

Arild Tofting er sivilingeniør innenfor mekanikk. Han har nesten 25 års erfaring som patentingeniør, og har utarbeidet flere hundre patentsøknader på ulike tekniske områder, som medisinsk teknikk, fiskeri, vindkraft og bølgekraft. Hans største fagfelt er offshoreteknologi.

Han har arbeidet som saksbehandler i Patentstyret i 4 år, der han behandlet søknader innenfor blant annet heise- og løfteutstyr.

Arild har utført en rekke freedom-to-operate vurderinger (FTO) hvor kundens handlingsrom er vurdert i forhold til konkurrenters patenter. Han har også flere ganger bistått kunder under rettssaker og har også virket som domsmann.

Han har nylig blitt utnevnt som utvalgsmedlem i den nye Klagenemda for industrielle rettigheter.

Arild er svært engasjert i internasjonalt arbeid. Han er for tiden Reporter General for CET, den største arbeidsgruppen i patent- og varemerkefullmektigenes paraplyorganisasjon FICPI. Han deltar i møter i organisasjonen flere ganger i året. Dette gjør at Arild er svært oppdatert på alle internasjonale endringer innenfor industrielt rettsvern.

Utdanning

Sivilingeniør, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) (1987)

Arbeidserfaring

Partner og IP-rådgiver i Protector IP AS (1999- )
Patentrådgiver, Bryns Patentkontor AS (1993-1998)
Avdelings- og overingeniør i patentavdelingen, Patentstyret, Oslo (1989-1993)

Medlemsskap og verv

FONIP - Foreningen for norske IP-rådgivere
FICPI - Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle
AIPPI - International Association for Protection of Intellectual Property
NIR - Norsk Forening for Industrielt Rettsvern
LES - Licensing Executive Society
TEKNA - Teknisk Naturvitenskaplig forening (tidl. NIF)
EPI - European Patent Institute