Trondheim

Protector har etablert seg i Trondheim. Kontoret vil i første rekke være bemannet av Tajeshwar Singh, men også andre av våre saksbehandlere vil være der etter behov.

Kontoret finner du i Teknobyen, Abels gate 5, 7030 Trondheim, telefon 73491863.