Administrasjon

Mona Engebretsen

Mona Engebretsen

Design- og varemerkeadministrator

Tlf. direkte: +47 47 47 27 25
E-post direkte: me@protector.eu

Mona Engebretsen har erfaring fra Patentstyret og deretter flere års erfaring som design-og varemerkeadministrator. Hun har høy kompetanse når det gjelder søknad om registrering av varemerker og oppfølging av disse, samt forundersøkelser og overvåkninger.

Hun har inngående kjennskap til formaliakrav, regelverk og rutiner for nasjonale og internasjonale patent-og varemerkemyndigheter. Hun bistår også ved registrering av domener i hele verden.

Mona korresponderer daglig med Protectors kunder og kontakter over hele verden.

Mona assisterer advokat Ida Marie Daae og advokatfullmektig Thomas Hvammen Nicholson.

Hun er medlem av NAIPA - Norwegian Association of Intellectual Property Administrators