Administrasjon

Marit Spjudvik

Marit Spjudvik

Patentadministrator

Tlf. direkte: +47 474 72 509
E-post direkte: ms@protector.eu

Marit Spjudvik har vært ansatt siden 2007 og arbeider med patentsaker.

Hun håndterer alle formaliteter i forbindelse med innlevering og oppfølging av patentsøknader i Norge og utlandet. Hun besvarer forespørsler og tar imot oppdrag fra norske og utenlandske klienter.

Hun har har hovedfag i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo, og har lang kontorerfaring, blant annet fra reklame- og oljebransjen.

Medlemsskap og verv

NAIPA - Norwegian Association of Intellectual Property Administrators