Administrasjon

Karin Fluto

Karin Fluto

Design- og varemerkeadministrator

Tlf. direkte: +47 474 72 513
E-post direkte: kf@protector.eu

Karin Fluto har mange års erfaring som design-og varemerkeadministrator og har høy kompetanse når det gjelder søknad om registrering av varemerker og oppfølging av disse, samt forundersøkelser og overvåkninger.

Hun har inngående kjennskap til formaliakrav, regelverk og rutiner for nasjonale og internasjonale patent-og varemerkemyndigheter. Hun bistår også ved registrering av domener i hele verden.

Karin korresponderer daglig med Protectors kunder og kontakter over hele verden.

Karin assisterer advokat Tom Tysbo og advokat Christoffer Vedal.

Hun er medlem av NAIPA - Norwegian Association of Intellectual Property Administrators