Administrasjon

Gabriella Dick Marchesan

Gabriella Dick Marchesan

Design- og patentadministrator

Tlf. direkte: +47 474 72 563
E-post direkte: gdm@protector.eu

Gabriella Dick Marchesan har vært ansatt siden 2009 og arbeider med design- og patentsaker, forundersøkelser og overvåkninger.

Hun besvarer forespørsler og gir pristilbud til norske og utenlandske klienter.

Hun har lang erfaring innenfor fagfeltet, idet hun har arbeidet med patentsaker siden 1982, hvorav de siste 12 år som patentadministrator i et større norsk selskap.

Foruten norsk behersker Gabriella engelsk, tysk, fransk, italiensk og ungarsk.

Medlemsskap og verv

NAIPA - Norwegian Association of Intellectual Property Administrators