Administrasjon

Elin Kalstad

Elin Kalstad

Patentadministrator

Tlf. direkte: +47 474 72 519
E-post direkte: ek@protector.eu

Elin Kalstad er patentadministrator innen flere ulike tekniske fagfelt.

Hun har inngående kjennskap til formaliakrav, regelverk og rutiner i forbindelse med innlevering og oppfølging av patentsøknader i Norge og utlandet, og korresponderer daglig med Protectors kunder og nettverk fra hele verden. Hun behersker tysk i tillegg til engelsk.

Elin har hovedfag i medievitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet ved Universitetsbiblioteket i Oslo og i et medieovervåkingsfirma.

Hun er medlem av NAIPA - Norwegian Association of Intellectual Property Administrators