Overdragelse

Dersom søkeren er en annen enn oppfinneren må oppfinnelsen overdras fra oppfinner til søker. Formularet nedenfor kan benyttes for dette formålet. Patentstyret krever imidlertid ikke at overdragelse innleveres og aksepterer en erklæring underskrevet av søker eller søkers representant, hvor det gjøres klart på hvilket grunnlag søker har fått retten overdratt til seg.