Fullmakt

Fullmakten er nødvendig for at vi skal kunne representere en søker overfor Patentstyret (Styret for det industrielle rettsvern) som er den offisielle myndigheten som behandler søknadene i Norge. Fullmakten må undertegnes av den som står som søker. Vi vil anbefale at søkere som benytter oss i flere søknader, benytter en generalfullmakt. På denne måten innleveres fullmakt en gang for alle.