Dokumenter

Nyttig informasjon

Her finner du noen veilledninger om forskjellige emner innen IPR, og hvordan du kan bruke IPR i din utvikling av din virksomhet

Fullmakt

Fullmakten er nødvendig for at vi skal kunne representere en søker overfor Patentstyret (Styret for det industrielle rettsvern) som er den offisielle myndigheten som behandler søknadene i Norge. Fullmakten må undertegnes av den som står som søker. Vi vil anbefale at søkere som benytter oss i flere søknader, benytter en generalfullmakt. På denne måten innleveres fullmakt en gang for alle.

Overdragelse

Dersom søkeren er en annen enn oppfinneren må oppfinnelsen overdras fra oppfinner til søker. Formularet nedenfor kan benyttes for dette formålet. Patentstyret krever imidlertid ikke at overdragelse innleveres og aksepterer en erklæring underskrevet av søker eller søkers representant, hvor det gjøres klart på hvilket grunnlag søker har fått retten overdratt til seg.