Rådgivere

Bjarne G. Coward

Bjarne G. Coward

Partner, European Patent Attorney

Mobil: +47 966 25 775
E-post direkte: bgc@protector.eu

Bjarne G. Coward er maskiningeniør fra Telemark Ingeniørhøgskole og cand.scient i fysikalsk kjemi/petrokjemi fra Universitet i Oslo.

Han har mer en 20 års erfaring som patentingeniør og har utarbeidet flere hundre patentsøknader på ulike tekniske områder, så som mekanikk, renseteknologi, prosesskjemi og prosessutstyr.

Bjarne har utført en rekke IP Due Dilligence-oppdrag, spesielt i forbindelse med kjøp/salg av virksomheter hvor IP-rettigheter utgjør en sentral del. Han bistår også klienter i forbindelse med konflikter og rettssaker, samt rådgivning og utarbeidelse av patentstrategier.

Bjarne er i tillegg til å være patentingeniør har han hatt en rekke styreverv både i norske og utenlandske firmaer.

Utdanning

Cand. Scient. Fysikalsk kjemi /petrokjemi, Universitetet i Oslo (1983-1989)

Arbeidserfaring

Patentingeniør i Protector Intellectual Property Consultants AS (1999- )
Daglig leder i Protector Intellectual Property Consultants AS (2003-2013)
Patentingeniør Bryns Patentkontor AS (1991-1999)
Patentingeniør Oslo Patentkontor AS (1990-1991)
Høgskolelektor Oslo Ingeniørhøgskole (1989-1990)
Prosessingeniør Norsk Hydro AS (1979-1983)

Diverse

I tillegg til formell utdannelse, en rekke kurs innen bedriftsøkonomi og jus. Coward sitter også i styret for Patrafee AB.

Medlemsskap og verv

NPF - Norske Patentingeniørers Forening
FICPI - Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle
AIPPI - International Association for Protection of Intellectual Property
NIR - Norsk forening for Industrielt Rettsvern
LES - Licensing Executive Society
TEKNA - Teknisk Naturvitenskaplig forening
NKS - Norsk Kjemisk Selskap
EPI - European Patent Institute