Nyheter

European Patent Attorney Morten Balle har overtatt som daglig leder / Managing Partner fra mars 2016. Morten var med å etablere firmaet i 1998/1999 etter å ha vært i bransjen siden 1991.

Vi gleder oss over at Storebrand nå er med i vår klientportefølje av innovative norske bedrifter med sterkt fokus på IPR.

Protector har etablert seg i Trondheim. Kontoret vil i første rekke være bemannet av Tajeshwar Singh, men også andre av våre saksbehandlere vil være der etter behov.

Stortinget har vedtatt «lov om endring av Patentloven» for at Norge skal kunne tiltre den såkalte London-avtalen, som har til formål å redusere oversettelseskostnader.

Protectors Managing Partner Eli-Ann Evensen, og leder for juridisk avdeling Tom Tysbo har blitt utpekt som IP Stars av det anerkjente og internasjonale tidsskriftet Managing Intellectual Property (MIP).

13.06.2013

Fra 1. april 2013 ble Patentstyrets klageorgan erstattet av Klagenemnda for industrielle rettigheter. Klagenemnda overtar de arbeidsoppgavene som til nå har ligget til Patentstyrets annen avdeling. Målet er en mer effektiv saksbehandlingstid.

08.02.2013

Vi er stolte av å kunne meddele at Krister Mindrebøe er blitt tatt inn som aksjonær i Protector IP Consultants.

13.02.2013

Den internasjonale varemerkepublikasjonen World Trademark Review har nok en gang kåret Protector til et av Norges beste varemerkebyråer.