Rådgivere

Eli-Ann Evensen

Eli-Ann Evensen

Partner, advokat (permisjon)

Eli-Ann er  partner og advokat i Protector Intellectual Property Consultants AS. Hun er for tiden permittert

Eli-Ann har i over 15 år arbeidet med juridisk og strategisk rådgivning for norske og utenlandske foretak knyttet til utvikling, etablering, forvaltning og håndheving av deres immaterielle rettigheter, med erfaring fra Patentstyret så vel som et av Norges største advokatfirmaer i tillegg til Protector.

Hun har i mange år arbeidet tett på norsk næringsliv, fra selskaper helt i oppstartsfasen til etablerte, store foretak, og har særlig høy kompetanse når det gjelder utarbeidelse og oppfølging av varemerkesøknader i Norge og i utlandet.

Gjennom mange års deltagelse på internasjonale konferanser har Eli-Ann opparbeidet et meget stort og solid internasjonalt nettverk som sikrer det beste samarbeid om norske klienters interesser i utlandet, og utenlandske klienters interesser i Norge.

Eli-Ann har særlig interesse for inngrepsvurderinger, strategisk planlegging, de juridiske sidene av navnutvikling, samt IP Due Diligence-prosesser. Hun er spesialisert på beskyttelse og håndhevelse av varemerker, design, foretaksnavn, domener, åndsverk, med tilstøtende områder, herunder markedsføringsrett og piratkopiering. Hun holder foredrag og har arrangert kurs, og har vært medlem i Juristforeningens fagutvalg for Patent- og varemerkerett i flere år.

Utdanning

­Cand. jur., Universitetet i Oslo (1998)
Spesialfag: Patent-og varemerkerett.

Arbeidserfaring

Daglig leder i Protector Intellectual Property Consultants AS (2013-2016)
Advokat og partner i Protector Intellectual Property Consultants AS (2004- )
Advokatfullmektig i advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye & Bech (2002-2004)
Jurist og avdelingsleder i Protector Intellectual Property Consultants AS (2001-2002)
Jurist i varemerkeavdelingen i Patentstyret (1998-2001)

Diverse

Skrevet Norges bidrag til Trademarks Throughout the World.
Arrangert Varemerkedagen 2003, "Krisehåndtering av varemerker", Varemerkedagen 2004, "Piratkopiering", Varemerkedagen 2005, "Nyheter innenfor varmerkeretten", Varemerkedagen 2006 "Varemerker i endringsprosesser", og Varemerkedagen 2007,
"Kommunikasjon med varemerker", et samarbeid mellom Protector og advokatfirmet Wiersholm Mellbye & Bech.

Medlemsskap og verv

MNA - Den norske advokatforening
NPF - Norske Patentingeniørers Forening
FICPI - Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle
AIPPI - International Association for Protection of Intellectual Property
LES - Licensing Executives Society
INTA - International Trade Mark Association
NIR - Norsk forening for Industrielt rettsvern
NACG - Norwegian Anti Counterfeiting Group
MARQUES - The Association of European Trade Mark Owners
Foreningen for Opphavsrett
Advokatforeningens fagutvalg for patent-, varemerke, og designrett