Nytt klageorgan for industrielle rettigheter i Norge

Fra 1. april 2013 ble Patentstyrets klageorgan erstattet av Klagenemnda for industrielle rettigheter. Klagenemnda overtar de arbeidsoppgavene som til nå har ligget til Patentstyrets annen avdeling. Målet er en mer effektiv saksbehandlingstid.

Den nye Klagenemnda er organisert som et selvstendig organ administrativt underlagt Nærings- og handelsdepartementet, og vil ikke lenger være en del av Patentstyret.

Kortere frister og færre fristutsettelser

De mest merkbare endringene for søkere og motparter vil komme som et resultat av at Klagenemnda har som mål å korte ned på saksbehandlingstiden. Nemnda har derfor kuttet betydelig ned på frister og mulighetene for fristutsettelser. Les om den nye Klagenemda her.