Nyheter

07.03.2011

Christoffer Vedal i Protector, er valgt til ny styreformann i NACG, Norwegian Anti Counterfeit Group, som utgjør den norske avdelingen av det globale nettverket The Global Anti-Counterfeit Group (GACG).