Nyheter

European Patent Attorney Morten Balle har overtatt som daglig leder / Managing Partner fra mars 2016. Morten var med å etablere firmaet i 1998/1999 etter å ha vært i bransjen siden 1991.

Vi gleder oss over at Storebrand nå er med i vår klientportefølje av innovative norske bedrifter med sterkt fokus på IPR.

Protector har etablert seg i Trondheim. Kontoret vil i første rekke være bemannet av Tajeshwar Singh, men også andre av våre saksbehandlere vil være der etter behov.

Stortinget har vedtatt «lov om endring av Patentloven» for at Norge skal kunne tiltre den såkalte London-avtalen, som har til formål å redusere oversettelseskostnader.