Administrasjon

Gry Johnsen

Gry Johnsen

Patentadministrator

Tlf. direkte: +47 474 72 514
E-post direkte: gj@protector.eu

Gry Johnsen har mange års erfaring som patentadministrator og har høy kompetanse når det gjelder innlevering og oppfølging av patentsøknader i Norge og utlandet.

Hun har inngående kjennskap til formaliakrav, regelverk og rutiner for norske og internasjonale patentmyndigheter.

Grys erfaring fra administrative stillinger i et britisk direktorat og offentlige instanser i Storbritannia, samt hennes svært gode engelskkunnskaper er nyttig i den daglige kontakten med Protectors internasjonale kundenettverk.

Gry har hovedfag i sosiologi fra Universitetet i Oslo.

Hun er medlem av NAIPA - Norwegian Association of Intellectual Property Administrators